Ilustrace

Ilustrace

SGS
Osvědčení SGS

Pojištění odpovědnosti
Pojištění odpovědností

 

Koordinátor BOZP na stavbách

Zákon č. 309/2006 Sb., který vychází z evropské legislativy, předepisuje zadavateli (investorovi, stavebníkovi)stavby, aby v případě, budou–li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby určil potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace.

Koordinátor BOZP

Koordinátor BOZP je kvalifikovaná osoba, jejímž úkolem je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při přípravě a realizaci stavby, navrhovat a dohlížet na realizaci preventivních opatření, vést příslušnou dokumentaci. Přítomnost koordinátora na stavbách vede ke snižování úrazovosti ve stavebnictví. Koordinátora BOZP je povinen určit zadavatel stavby.

Povinnost zřídit funkci koordinátora BOZP na staveništi mají všichni zadavatelé staveb, na které bude vydáno pravomocné stavební povolení či ohlášení stavby a kterou bude realizovat více než jeden zhotovitel.

Činnost koordinátora BOZP během přípravy stavby

Činnost koordinátora BOZP při realizaci stavby

Pokuty pro investory

Reference BOZP

1997 Koordinátor BOZP – vystavba Čerpací stanice PHM Říčany
1998 Koordinátor BOZP - vystavba Čerpací stanice LPG: Kostelec nad Černými Lesy, Roudnice nad Labem, Slaný, Mělník, Rudná u Prahy, Drahelčice, Říčany, Mělník
2001 Plán BOZP k projektové dokumentaci na výstavbu 15 RD v lokalitě Stránčice
2005 Plán BOZP k projektové dokumentaci na výstavbu 62 RD v lokalitě Kozojedy
2008 Plán BOZP k projektové dokumentaci na výstavbu 68 RD v lokalitě Doubravčice
2009 Koordinátor BOZP - SKYDIVE ARENA Praha-Letňany - Strojírna Litvínov spol. s.r.o.
2009 Koordinátor BOZP - Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka – I. etapa: rekonstrukce a přístavba č. p. 83 ve Dvoře Králové nad Labem, náklady 80.mln Kč, Město Dvůr Králové nad Labem
2009 Plán BOZP k projektové dokumentaci na zajištění VD a MVE ŠTVANICE proti povodním - Povodí Vltavy s.p.
2010 Plán BOZP k projektové dokumentaci pro stavbu Odbahnění nádrže VD Hostivař – suchá cesta - Hlavní město Praha
2010 Plán BOZP k projektové dokumentaci pro stavbu Protipovodňová opatření objektu VD Modřany - Povodí Vltavy, s.p.
2010 Koordinátor BOZP - Obytný soubor Dubečnice - AMADET a.s., Praha 6
2010 Koordinátor BOZP - Novostavba hotelu Popovičky - Botanic s.r.o., Popovičky
2010 Koordinátor BOZP - Sportovní areál Lanškroun - GCM Czech a.s., Říčany
2011 Koordinátor BOZP - Odkaliště pro cukrovar - Dobrovice - Tereos TTD, a.s.
2011 Koordinátor BOZP - Odbahnění nádrže VD Hostivař – suchá cesta - Hlavní město Praha
2011 Koordinátor BOZP - LOFTY Křižíkova - Conseq IS, a.s.
2011 Koordinátor BOZP - Výstavba kanalizace - Obec Stratov
2011 Koordinátor BOZP - Obchodní Dům SCONTO – Hradec Králové - SCONTO Immobilien s.r.o.
2012 Koordinátor BOZP - Molo – Hostivařská přehrada - MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15
2012 Koordinátor BOZP - BILLA v Kostelci n/Černými Lesy - EuroMart Kostelec, s.r.o.
2012 Koordinátor BOZP - Bytový dům Jaurisova 1/1470, Praha - Nusle - Spirit Invest a.s.
2013 Energetické využití lihovarnických výpalky v Cukrovaru a lihovaru Dobrovice
2013 Obytný soubor Dubečnice II. etapa
2013 Snížení energetické náročnosti budovy MŠ U slunečních hodin v Říčanech
2013 Výstavba nové sítě kanalizace splaškové v severovýchodní části obce Loděnice
2013 Rekonstrukce střechy a vzduchotechniky v bytovém domě Šromova 863 – 871, Praha 9 – Černý Most
2013 Rozšíření kapacity MŠ Sluníčko Polesná 1690, s vybudováním prodejny (Újezd nad Lesy)
2013 Rozšíření MŠ Sedmikráska v Lišické ulici rekonstrukcí přilehlého objektu – Lišická 1502, Praha 9
2013 Výměna výtahu na domech Poznaňská 437,438,439, P8
2014 Loděnice – chodník k ZŠ
2014 Stavební úpravy, přístavba mateřské školy Loděnice
2014 Oprava a sanace krovu kulturního zařízení, Ul. Plzeňská č.p. 94, Loděnice u Berouna
2014 Rekonstrukce kuchyně Masarykovy ZŠ Újezd nad Lesy
2014 Revitalizace parku před ZŠ Masarykova – Újezd nad Lesy
2015 Novostavba komerčně administrativního objektu Čestlice
2015 Průmyslová zóna Slaný Sever – logisticko průmyslový areál
2015 Demolice stávajících objektů a zpevněných ploch - FASTMALL Ouvalova, Slaný
2015 Kanalizace a kalovod Mečeříž
2015 Nákupní středisko Praha-Březiněves
2015 Supermarket Mníšek pod Brdy
2015 Košťálov a Libštát - kanalizace a ČOV
2015 Stavební úpravy hangáru č. 111 v areálu LOM PRAHA s.p.
2015 Písnická rezidence – Vrtilka
2015 Dostavba areálu volnočasových aktivit obce Pacov
2015-2016 Bytový dům - nástavba domu .p. 124 Vyšehrad o 0,3 m a přístavba vyrovnávacího schodiště k dvorní fasádě domu čp. 124 Vyšehrad, Praha 2, Vyšehrad , Hostivítova 5
2016 Obnova zauhlování - Sev.en EC, a.s., Chvaletice
2016 IKEM - REKONSTRUKCE OPERAČNÍCH SÁLŮ, ZÁZEMÍ A LABORATOŘÍ
2016 IKEM – klimatizace a VZT pro pavilon S2 ve 2.-3.NP
2016 IKEM - Pavilon N (objekt N3) – spalovna
2016 Rekonstrukce teras - Koněvova 153, 155, 157, 159, Praha 3
2016 Stavební úpravy obvodového pláště vč. Výměny všech okenních výplní a fasádních prvků objektu VOŠPg, SOŠPg a Gymnázia Praha, Dejvice č.p. 330, Evropská 33
2016-2017 Stavební úpravy objektu klubu Kotva Praha
2017 Rekonstrukce skautské klubovny Rohožník
2017 Komunitní dům senioru - stavební úpravy (adaptace) části stávajícího administrativního objektu Semčice
2017 Cukrovar Dobrovice - Vstup do výrobních prostor balení, skladu cukru „Bíla zóna“
2017 Cukrovar Dobrovice - Oprava pracovní vrstvy vyzdívky šachtové pece
2017 HASIČSKÁ ZBROJNICE ÚJEZD NAD LESY Stavba č. 41271
2017 ŠMERALOVA - ÚPRAVA BYTOVÉHO DOMU
2017 Mimoň - Snížení energetické náročnosti a změna stavby Luční 530 a 635
2017 Cukrovar Dobrovice - Lapání drtě z difuzní šťávy
2017 MŠ Na Smetance 1/505, pobočka Vozová 2a/2507 - revitalizace zahrady včetně dopadových ploch a oprava podezdívky a plotu okolo areálu pobočky Vozová
2017 Revitalizace bytového domu čp. 2141 - 4 v ulici Růžová, Nymburk
2017 Rekonstrukce jídelny ZŠ Polesná
2017 Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě
2017 Řadové rodinné domky – Zlatníky
2017 Rekonstrukce jídelny v MZŠ Polesná 1690 Rekonstrukce jídelny v MZŠ Polesná 1690
2017 Karlštejn – Budňanský potok
2017 Půdní vestavba a přístavba výtahu - Milady Horákové 690
2017 Rodinné domky – Doubravčice
2017 Nusle - Vestavba 2 BJ,rekonstrukce půdního prostoru, přístavba výtahu a dvou parkovacích stání
2018 Cukrovar Dobrovice - MAJŠKA - VÝMĚNA
2018 Cukrovar Dobrovice - REKONSTRUKCE KOTLE K4
2018 Rekonstrukce komunikace v ul. Oplanská