Ilustrace

Ilustrace

OR

 

Odkazy

Legislativa BOZP

183/2006 Sb. - Stavební zákon
262/2006 Sb. - Zákoník práce
309/2006 Sb. - Zákon o dalších podmínkách BOZP
251/2005 Sb. - Zákon o inspekci práce
591/2006 Sb. - Práce s rizikem
499/2006 Sb. - O dokumentaci stavby

 

Osvědčení a certifikáty

ČKAIT 5425 - Osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby
SGS/016/KOO/2019 - Osvědčení o odborné způsobilosti koordinátora BOZP
SGS/022/KOO/2014 - Osvědčení o odborné způsobilosti koordinátora BOZP